yong户账号:密ma:  
 
 
欢迎lai到江苏龙8国际苆iaoㄑ#狘/td>欢迎lai到江苏龙8国际苆iaoㄑ#狘/td>
江苏龙8国际苆iaoㄑW鱴i时间表
发布时间:20-09-04浏览:10066

 

                            2020年9月起

起    身

6:30

 

早    操

6:50   ~  7:00

 

早餐、整理内务

7:00   ~   7:35

 

早    du

7:35   ~   7:50

 

预 备 铃

7:50

 

第一节课

8:00   ~   8:45

jiao职工蓌i?:00

第二节课

8:55   ~   9:40

 

课 间 操

9:40   ~   10:00

 

第san节课

10:00   ~   10:45

 

第四节课

10:55   ~   11:30

按年级错时下课

10:55   ~   11:50

wu    餐

11:20   ~   12:30

 

预 备 铃

13:40   

 

第五节课

13:50   ~   14:35

jiao职工蓌i?3:30

第liu节课

14:45   ~   15:30

 

第qi节课

15:40   ~   16:25

 

下    班

16:30

jiao职工下班16:30

晚    餐

17:00   ~   18:00

 

晚自xi(1)

18:30   ~   19:00

 

新闻联播

19:00   ~   19:30

 

晚自xi(2)

19:40   ~   20:40

 

jiao室熄灯

21:10

 

宿she熄灯

21:30

 

guan锁校门

22:00

 

                                           

 

江苏龙8国际苆iaoㄑⅫ/p>

2020.9

                                    

   
 
 
进ru编jizhuang态